Veiligheid op het werk

Vermijd veilig gevaren op de werkplek Miljoenen mensen wereldwijd riskeren hun gezondheid op het werk. Volgens schattingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) sterven elke dag 6.000 mensen aan arbeidsgerelateerde ongevallen of ziekten. Om de aandacht op het onderwerp te vestigen, heeft de ILO de “Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk” in het leven geroepen. Op 28 april 2017 vindt voor de 15e keer de actiedag plaats. De gevaren op de werkplek zijn divers: zuren, hitte, vlammen en vonken, elektrische spanning, statische ladingen en mechanische belasting. Maar ook psychologische stress, veroorzaakt door tijdsdruk of angst om je baan te verliezen, wordt steeds meer als een risicofactor beschouwd. Het is des te verheugend dat Nederland al meer dan 20 jaar een arbeidsgezondheids- en veiligheidswet heeft met als doel de gezondheid van alle werknemers te beschermen en te verbeteren.

Wettelijke verplichting

Volgens de Arbowet moeten alle gevaren in een bedrijf worden geanalyseerd en gedocumenteerd in de risicobeoordeling. Per geregistreerd gevaar moeten maatregelen worden gespecificeerd die het gevaar kunnen verminderen of wegnemen. De maatregelen zijn onderverdeeld in drie categorie├źn:

  • technische beschermingsmaatregelen (bijv. beschermende deuren op machines)
  • organisatorische beschermingsmaatregelen (bijv. opleiding van medewerkers)
  • persoonlijke maatregelen (bijv. beschermende kleding)

Diverse instellingen geven instructies en praktische hulpmiddelen – ook voor kleine bedrijven – voor het opstellen van een risicobeoordeling voor het bedrijf.

Correct gebruik van beschermende kleding

Beschermende kleding kan de gezondheid beschermen en zelfs levens redden. Het is echter absoluut noodzakelijk om rekening te houden met de volgende aspecten:

  • De beschermende kleding moet zijn afgestemd op de gevaren van de werkplek.
  • Werknemers dienen ge├»nformeerd te zijn over hun beschermende kleding en deze correct te dragen/gebruiken.
  • Beschermende kleding moet volgens de normen worden gewassen en onderhouden.
  • Elke wijziging van de beschermende kleding moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de normen.

Aangezien het onderwerp beschermende kleding zeer complex en tijdrovend is, raden we de ondersteuning aan van adviseurs, zoals specialisten voor arbeidsveiligheid of preventiedeskundigen van beroepsverenigingen. Textieldienstverleners helpen bijvoorbeeld bij de keuze en verzorging van geschikte beschermende kleding.

Geadviseerd wordt bovendien om het personeel een VCA basis cursus te laten doorlopen.